top of page

ODT סדנאות

מאפשרות לימוד דרך חוויה באווירה מיוחדת. ישנם ערכים ותכונות מסויימות אותן אנו רוצים להעניק לילדנו, אך למען האמת... שיטת הלימוד העיוני אינה יכולה להשיג אותם

Feet.png

סדנה זו מוציאה את הילדים מהשגרה של כיתות הלימוד ומעניקה להם תחושת שייכות ומעלה את המוטיבציה. הסדנאות מיועדות לשיפור הביטחון העצמי בקרב הילדים ע"י הפעלות ומשחקים קבוצתיים, השמים דגש על
.עבודת צוות וחשיבה מחוץ לקופסא

Feet.png

המשימות מתרכזות בעיקר בעבודת צוות ומוכיחות לילדים ששיתוף פעולה
.הוא המפתח להשגת המטרות

אותם ערכים של שיתוף פעולה, חלוקת תפקידים, אמון הדדי, יכולת התקשרות ותכונות
.מנהיגות ישמשו את הילדים בהמשך דרכם

התכנים וההפעלות של סדנה זו לילדים מותאמים במיוחד לשכבת הגיל ומועברים
.ע"י מדריכים מנוסים ומקצועיים

bottom of page